Home  /  Rumah Peduli  / Kebaikan Dunia Akhirat

Kebaikan Dunia Akhirat


Kebaikan Dunia Akhirat

4 Perkara maka ia mendapatkan kebaikan Dunia

Rasulullah saw. bersabda, “Ada empat perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lidah yang berdzikir, hati yang bersyukur, badan yang bersabar atas musibah, istri shalehah yang tidak berkhianat atas dirinya dan harta suaminya.”

(HR. Ath-Thabarani dalam Al Ausath dan Al Kabir, Al Baihaqi dalam Asy-Syu’ab, bab Ta’did Ni’amillah)

Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang empat nikmat yang bisa mengantarkan manusia pada kebaikan dunia dan akhirat dalam bukunya Dalam Pangkuan Sunnah.

1. Nikmat pertama, lidah yang banyak berdzikir

Ketika manusia sibuk dan larut dalam urusan dunianya. Ia justru larut dalam zikir mengingat Allah. Allah tidak ridho jika hamba-Nya tidak mengingat-Nya atau mengingat-Nya tapi sangat sedikit. Allah menghendaki hamba-hamba-Nya berdzikir dengan dzikir yang banyak.

“Wahai orang yang beriman berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang” (QS. Al ahzab:41-42)

Lidah yang selalu berdzikir adalah yang selalu basah dengan kalimat-kalimat dzikir. Dzikir kepada Allah sejatinya harus disertai dengan kehadiran hati jika selama ini hati belum dihadirkan maka biasakanlah, dengan izin Allah hatimu akan hadir dalam setiap dzikirmu.

2. Nikmat ke dua, hati yang pandai bersyukur.

Dzikir dan syukur selalu bersama seperti pada firman Allah, “Maka ingatlah kepadaKu niscaya Aku akan ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah mengkufuriKu”

Sikap syukur sangat diperlukan tingkatan pertama syukur adalah menghadirkan perasaan bahwa segenap nikmat yang dirasakan bersumber dari Allah. Ini merupakan pengakuan hati bahwa segenap nikmat berasal dari Allah walaupun itu nampak datang dari makhluk-Nya karena yang mengarahkan dan membimbing hingga nikmat itu sampai ke kita adalah Allah.

Lidah yang pandai berdzikir akan diikuti oleh hati yang pandai bersyukur.

3. Nikmat ketiga, fisik yang bersabar atas musibah.

Rasulullah bersabda, “Sabar itu adalah penerang.” (HR. Muslim, At Tirmidzi, An Nasai, dan Ibnu Majah), yaitu menerangi jalan manusia tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit padahal sebenarnya luas dan jiwa menjadi kerdil karena itu sabar adalah sebuah kemestian.

Sabar adalah kenikmatan. Siapa yang dianugrahkan kesabaran maka ia telah diberi nikmat yang besar. Sabar adalah pedang yang tidak akan tumpul.  Ali bin abi tholib mengatakan sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset.

4. Nikmat keempat, istri solehah.

Istri sholeha yang tidak berkhianat atas dirinya dan harta suaminya. Ia menjaga kehormatan dan menjaga harta suami dengan penuh amanah.

Menjadi istri solehah cukup dengan meneladani kehidupan khadijah. Ia menjadi penyejuk mata Rasulullah ia menjadi teman hidup dalam mengemban amanah kenabian. Ia juga yang menenangkan hatinya,  mengokohkan tekadnya, dan menghibur nabi dalam masalah pelik.

Tahun wafat nya khadijah disebut sebagai aamul huzni atau tahun kesedihan. Khadijah selalu menghadirkan kenangan indah bersama Nabi, meskipun dirinya telah wafat sehingga acapkali membuat aisyah cemburu itulah karakter wanita solehah.

Kita memohon kepada Allah agar Dia berkenan menganugerahkan kepada kita lisan yang selalu berdzikir, hati yang pandai bersyukur, badan yang bersabar atas musibah, dan memberi kita rezeki berupa keluarga yang sakinah.

“Ya Rabb kami anugerahkan kepada pasangan hidup kami dan keturunan kami penyejuk mata dan jadikanlah kami teladan bagi orang orang yang bertakwa.” (QS. Al Furqon:74)

Related Post


Kisah Qurban Yang Menyentuh Hati
Kisah Qurban Yang Menyentuh Hati

Ya Allah...Malu sekali membaca kisah nyata ini... Teguran , Saya…

Ketika Senyum Candra tak seindah dahulu – catatan tentang bayi mungil candra
Ketika Senyum Candra tak seindah dahulu – catatan tentang bayi mungil candra

Kebahagiaan sebagai orang tua adalah ketika bayi mungil hadir dalam…

Warung Peduli VIII
Warung Peduli VIII

Rumah peduli memang mempunyai banyak kegiatan salah satunya adalah warung…

Add Comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *